Aktualności Nekrolog

Odszedł od nas Kolega Architekt

Odszedł od nas Kolega Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 29 listopada 2017 roku

odszedł od nas Kolega architekt Stefan Philipp

Członek SARP O/Wybrzeże od 1957 roku

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 2 grudnia 2017 r. w Szczecinie.