Konkurs Aktualności Ogłoszenie

Konkurs SARP 1030

Konkurs SARP 1030

UWAGA! PROCES ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU (SKŁADANIE WNIOSKÓW) NALEŻY PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĘ KONKURSOWĄ. (EPK).

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej - https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512 Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 95 000 zł brutto): I Nagroda – 30 000 zł brutto II Nagroda – 20 000 zł brutto III Nagroda – 15 000 zł brutto 3 Wyróżnienia – 10 000 zł brutto każde

oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.
KALENDARIUM KONKURSOWE:
Ogłoszenie Konkursu: 12-10-2022 Termin udzielania wyjaśnień do Regulaminu: 09-11-2022 Termin składania wniosków: do 14-11-2022 (do godz.15:00) Termin inform. o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: 28-11-2022 Termin ostateczny składania Prac: 28-01-2023
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 10-02-2023

link na FB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=549430090518032&set=a.506663114794730