Konkurs Aktualności Ogłoszenie Wyrożniony

Konkurs

Konkurs

Informujemy, że z początkiem tygodnia rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do piętnastej edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2021. Przedsięwzięcia mogą być zgłaszane nie tylko przez jednostki samorządu terytorialnego, ale również ich zrzeszenia, organizacje samorządów zawodowych lub stowarzyszenia architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa i architektów krajobrazu, podmioty reprezentujące sektor prywatny lub inne instytucje i organizacje realizujące zadania związane z kształtowaniem ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

W konkursie oceniane są w szczególności przedsięwzięcia dotyczące ogólnodostępnych placów i ulic, osi, ciągów widokowych oraz panoram miejscowości, frontów wodnych, parków, terenów spacerowych, plaż i innych miejsc tworzących przestrzeń publiczną podnoszącą jakość życia lokalnej społeczności oraz wpływających pozytywnie na budowę wizerunku miejscowości. Prócz kryteriów odnoszących się do estetyki i trwałości oraz funkcjonalności i uniwersalności przedsięwzięć dla różnych grup użytkowników, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, w tym roku w konkursie podkreślono szczególne rolę przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych oraz wspomaganiu procesów adaptacji do zmian klimatu miast i obszarów wiejskich.

Dokonywanie zgłoszeń jest możliwe w terminie od 2 sierpnia do 17 września 2021 roku za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego dla wnioskodawców na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego: https://pbpr.pomorskie.pl/2021/07/konkurs-najlepsza-przestrzen-publiczna-2021/.

Załączniki