Konkurs

Konkurs_Radom

Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Radom informuje  o  konkursie dla zadania pn.:

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNA ZESPOŁU KOLUMBARIÓW NA
CMENTARZU KOMUNALNYM W RADOMIU, UL. OFIAR FIRLEJA 45 WRAZ Z KONCEPCJA
ZMIANY ELEWACJI W BUDYNKU CHŁODNI.

Konkurs jest rekomendowany przez SARP_O/Radom, jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowy otwartym.

Regulamin konkursu oraz materiały wyjściowe są dostępne na stronie internetowej:

http://bip.radom.pl/ra/zamowienia-publiczne/uslugi/38913,Jednoetapowy-konkurs-architektoniczny-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-.html

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie - do dn. 25 lipca 2017 roku do godz. 15.00

Składanie prac konkursowych do dn. 09 października 2017 roku, godz. 15.00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie :

GMINA MIASTA RADOMIA

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Jana Kilińskiego 30

26-600 Radom,

pokój nr 24 - Wydział Architektury