Aktualności Nekrolog

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci naszej Koleżanki, Członkini SARP Oddziału Wybrzeże od 1952 r. arch. Zofii Staniszewskiej.

Msza święta odprawiona zostanie w środę 8 listopada 2017r. o godz. 10.00 w kościele Matki Bożej Królowej Korony Polskiej - Ojcowie Cystersi w Gdańsku Oliwie.

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się 8 listopada 2017 r. o godzinie 11:30 na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku 

Załączniki