Aktualności Wystawa Wyróżniony - boczna kolumna

Zdjęcia z wernisażu wystawy "Wysoko..."

Zdjęcia z wernisażu wystawy

21 listopada w siedzibie Oddziału Wybrzeże SARP, na zaproszenie Prezesa Oddziału arch. Pawła W. Kowalskiego oraz arch. Izabeli Burdy, w  kooperacji z Pomorską Izbą Architektów RP, otwarto wystawę twórczości pracowni Kuryłowicz & Associates  pt. „ Wysoko ….”

Pracownia prezentuje 8 z wykonanych przez siebie na przestrzeni ostatnich 15 lat 13-u projektów wieżowców, tak zrealizowanych  jak i niezrealizowanych. Cztery z grupy zrealizowanych to, w kolejności powstawania: Prosta Tower o wysokości 70 m (2007 – 2010),  Nowy Plac Unii – 90 m (2008 – 2013), Q 22 o wysokości 155 m (2010 – 2016) i SPARK o wysokości 130 m (2012, w budowie). Budynki te to biurowce, w przypadku Placu Unii dodatkowo z miejską ofertą handlową na trzech kondygnacjach. Grupę drugą stanowią koncepcje: wieży biurowo mieszkalnej przy Roździeńskiego w Katowicach o wysokości 214 m (proj. 2008, wieży biurowo - mieszkalno -usługowej przy Włodarzewskiej w Warszawie, wys. 200 m (proj. 2009), wieży mieszkalno-usługowej ATLAS na Grzybowskiej w Warszawie, wys. 160 m (projekt 2012 – 2014) i wieżowca przy ul. Siennej w Warszawie o wys. 233 m (proj. 2015).

Wystawa w swej intencji jest problemowa, dotyczy nie tylko prezentowanych obiektów, ale też zagadnienia „oswajania„ wieżowców w Polsce. Autorzy projektów i wystawy pragną na niej pokazać, że wieżowce nie są zamkniętymi, niedostępnymi wieżami a „miastem w mieście„, z otwartym parterem, przez który się przechodzi, który wciąga, zaprasza, kontynuuje to, co się dzieje na ulicy. Niebotyki wspomagają też orientację w przestrzeni, tworzą tożsamość przestrzeni miasta dzięki swojej wyrazistości.

Kuryłowicz & Associates sp. z o.o. bardzo dziękuje firmie ECHO Investment za wypożyczenie na cel tej wystawy makiet Q 22.

Autorzy wystawy:  

arch. Piotr Kudelski, grafik Rajmund Rajchel, Janusz Chmielewski, pod kierunkiem arch. Ewy Kuryłowicz - Kuryłowicz & Associates sp z o.o.,;

Właściciel wystawy:

Kuryłowicz & Associates sp z o.o.;

Patronat merytoryczny:

Fundacja Stefana Kuryłowicza, ECHO Investment;

Patronat medialny:

Architektura – murator.