Aktualności Nekrolog

Odszedł od nas Kolega Architekt

Odszedł od nas Kolega Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 01 lutego 2019 roku

odszedł od nas Kolega Architekt Waldemar Połoczanin

Członek SARP od 1952 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 06 lutego 2019 r.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku