Konkurs W toku

OGŁOSZENIE KONKURSU_GIWK - Grodza Kamienna

OGŁOSZENIE KONKURSU_GIWK - Grodza Kamienna

Konkurs architektoniczny

objęty patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże”

na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej siedziby spółki GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA GIWK 

ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku.

Konkurs otwarty, dwuetapowy, studialno – realizacyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu.

Załączniki