Aktualności Ogłoszenie Wyrożniony

Zgłoszenia do MKUA Gdańsk

Zgłoszenia do MKUA Gdańsk

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże w Gdańsku informuje, że Prezydent Miasta Gdańska zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. (tj. Dz U. z 2018 r. poz. 1945) powołuje Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Zgłoszenia do pracy w MKUA (praca społeczna) wraz z krótkim opisem dorobku zawodowego w celu udzielenia rekomendacji przez SARP, można składać w naszej siedzibie O/Wybrzeże ul. Targ Węglowy 27, 80-836 Gdańsk lub w formie elektronicznej na adres gdansk@sarp.org.pl do  dnia 14 stycznia 2019 r.