Konkurs Aktualności Ogłoszenie

DYPLOM ROKU 2019

DYPLOM ROKU 2019

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązku dostarczenia plansz oryginalnej pracy dyplomowej do SARP do 15.maja wyjaśniam:  

Sąd Konkursowy tegorocznej edycji Dorocznej Nagrody im. Zbyszka Zawistowskiego DYPLOM ROKU biorąc pod uwagę, że niektórzy z dyplomantów zgłosili się do konkursu bez pośrednictwa uczelni oraz ponoszą koszty związane z dojazdem do Warszawy i noclegiem postanowił złagodzić zapisy Regulaminu Konkursu dopuszczając możliwość przedstawienia materiałów prezentujących prace dyplomowe w 3. Etapie konkursu wyłącznie w wersji elektronicznej. Dotyczy to wszystkich finalistów.

Oczywiście można także dostarczyć materiały zgodnie z zapisami Regulaminu.  

W związku z powyższym:

Do 15 maja 2019 proszę o przesłanie materiałów, o których mowa w § 7. (ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ) Regulaminu Konkursu w wersji elektronicznej na adres: dyplom_roku@sarp.org.pl

Przesłanie materiałów wyłącznie w wersji elektronicznej jest równoznaczne z wypełnieniem wymogu Regulaminu Konkursu.  

W czwartek 23 maja 2019 w czasie 5-minutowych prezentacji dyplomanci będą mieli możliwość wyświetlić na dużym ekranie materiały przesłane wcześniej w wersji elektronicznej (laptop, rzutnik i pilot do zmiany slajdów będą przygotowane).

Jeżeli dyplomaci zechcą zaprezentować tego dnia komplet plansz prezentujących dyplom, to wystarczy, że je ze sobą przywiozą.

Oczywiście można je także dostarczyć wcześniej do SARP zgodnie z Regulaminem.

Do prezentacji plansz przygotowane będą sztalugi.  

W związku z taką decyzją Sądu Konkursowego postanowiliśmy w tym roku wydrukować na koszt organizatora po 2 plansze skrótowego opracowania na potrzeby wystawy pokonkursowej, która będzie otwarta 24 maja 2019 w czasie gali wręczenia nagród.

Pliki do wydruku tych plansz już wszyscy finaliści dostarczyli. Bardzo dziękuję.  

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny.   

Asystent Sekretarza Konkursu SARP

Magdalena Turowska-Kowalczyk tel. 790 011 209