Aktualności Nekrolog

Odszedł od nas Kolega Architekt

Odszedł od nas Kolega Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 8 stycznia 2018 roku

odszedł od nas Kolega Stefan Grochowski

Członek SARP O/Wybrzeże od 1958 roku

Człowiek niezwykle zacny i skromy, o duszy artysty,

Współtwórca wielu projektów, m.in. osiedla Zaspa

.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku