Aktualności Nekrolog

Odszedł od nas Kolega Architekt

Odszedł od nas Kolega Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 10 czerwca 2018 r.

odszedł od nas Kolega architekt, Członek SARP od 1956 roku

Janusz Maciej Kowalski  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 15 czerwca 2018 r. o godz. 12.00

na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie przy ul. Malczewskiego.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku