Aktualności Ogłoszenie

Studia podyplomowe „Architektura i budownictwo proekologiczne”.

Studia podyplomowe „Architektura i budownictwo proekologiczne”.

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej otwiera nowy kierunek

studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”.

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych problematyką
rozwiązań proekologicznych w projektowaniu architektoniczno-budowlanym,
które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Ukończenie
studiów umożliwia nabycie kompetencji przydatnych na rynku pracy, w tym
m.in. w zakresie:
- projektowania budynków energooszczędnych, niskoenergetycznych i
pasywnych, z uwzględnieniem wymagań technicznych, ekonomicznych i
prawnych,
- sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
- zorientowania w wymaganiach międzynarodowych systemów certyfikacji
środowiskowej (LEED, BREEAM etc.).

Studia współfinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku (uczestnik pokrywa jedynie 25% kosztów).

Studia podyplomowe trwają 2 semestry; mogą je podjąć absolwenci zarówno
I, jak i II stopnia studiów (studia dedykowane są przede wszystkim
absolwentom wydziałów architektury i inżynierii lądowej).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpoczęcie
zajęć w lutym 2018 roku.

Szczegółowe informacje:
www.arch.pg.edu.pl/architektura-i-budownictwo-proekologiczne