Nekrolog

Odszedł od nas Kolega Architekt

Odszedł od nas Kolega Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 19 marca 2020 roku

odszedł od nas Kolega Ryszard Dzierbun

Członek SARP O/Wybrzeże od 1952 roku

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku