Wyróżniony
Ogłoszenie wyników I Etapu Konkursu NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO ul. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 2/4, w GDAŃSKU, WOJ. POMORSKIE