Nekrolog

Pogrzeb Profesora Wiesława Gruszkowskiego - mowa pożegnalna

Pogrzeb Profesora Wiesława Gruszkowskiego - mowa pożegnalna

Czcigodna Rodzino, Szanowne Panie i Szanowni Panowie, Koleżanki i Koledzy architekci.

W imieniu Stowarzyszenia Architektów Polskich żegnamy dziś architekta Profesora Wiesława Gruszkowskiego, który w latach 1958-1964 był Prezesem Stowarzyszenia Architektów Polskich O. Wybrzeże. Przez trzy kadencje. Brał czynny udział w działaniach SARP, był sędzią w wielu konkursach urbanistyczno – architektonicznych, w sądzie koleżeńskim, pobudzał SARP do działania na wielu polach. Cieszył się głębokim zaufaniem środowiska, w sprawach twórczych jak i moralno - etycznych. To czego dokonał w swoim życiu zawodowym nie sposób opisać w krótkim wystąpieniu. Piastował wiele funkcji: architekta wojewódzkiego w Gdańsku, Dziekana Wydziału Architektury na Politechnice Gdańskiej, Głównego Projektanta i Urbanisty Województwa Gdańskiego, Generalnego Projektanta Planu Aglomeracji Gdańskiej. Pasja z jaką je wykonywał, już od 1945 roku jako jeden z autorów odbudowy Gdańska, idee jakie przedstawiał, autorytet jaki uzyskał, z jakim kształtował podejście do twórczości urbanistycznej i architektonicznej, pasja, entuzjazm, zaangażowanie, którymi promieniował, inspirował i pobudzał do działania wiele pokoleń architektów, pozostaje w nas, jest paliwem do działania, do ciągłego rozwoju zawodu architekta i przekładaniu wiedzy w odpowiedzialną praktykę jej stosowania w rozwoju miast. Uczył czym są urbanistyka i architektura, jaką rolę pełnią w życiu społeczeństw, jak je tworzyć tu i teraz. Otwierał nam oczy na to jak nowocześnie zbudowane są miasta współczesne na świecie, jak można i trzeba rozwijać ich historyczne centra w Polsce, jak dalej współtworzyć, rozwijać ich dziedzictwo. Wykładał do ostatnich dni. W podsumowaniu jego ostatniego wykładu w zeszłym roku w SARP, zostawił nam list z wytycznymi Pt „Problemy godne rozpatrzenia przez SARP i TUP”, w którym czytamy:

„Od dłuższego już czasu jesteśmy świadkami rozstrzygania najważniejszych problemów naszych miast bez udziału gremiów zawodowo – naukowych (SARP, TUP, inne organizacje) – jest to normalność czy wypaczenie? Proponuje uwzględnienie przez Zarządy naszych stowarzyszeń w ich planach pracy między innymi takich zagadnień, jak:

Czy istotnie nastąpił kres konkursów architektonicznych i urbanistycznych?

Czy ustawy o gospodarce przestrzennej i Prawo budowlane wymagają zmian?

Rola Forum Aglomeracji Gdańskiej i innych formacji społecznych w zagadnieniach przestrzennych naszych miast.

Kształtowanie Śródmieścia Gdańska, Trójmiasta, Aglomeracji i Metropolii.

Główne Miasto – dokończenie odbudowy. Wyspa Spichrzów – jak wyżej. Młode Miasto – kształtowanie ważnej części Śródmieścia.”

Profesorze, postawiłeś pytania, zadania i tematy. Przyjęliśmy je w naszych planach.

W naszej pamięci pozostaniesz Postacią o wielkiej pasji, wiedzy i doświadczeniu, którymi wspaniale potrafiłeś się dzielić do końca swoich dni. Czerpaliśmy i będziemy z tego czerpali, co tylko możliwe, aby Twoje dzieło rozwijało się dalej.

Sentencję antycznego poety Horacego – „Non Omnis Moria”, uzupełnijmy, „architekt urbanista nie umiera -  pozostaje wśród nas w swoich dokonaniach. Teraz zmienia miejsce sprawowania nadzoru autorskiego nad swoimi dziełami.” Cześć jego pamięci.

Mowa pogrzebowa - Paweł Wład Kowalski, dnia 13.09.2018 r.