Konkurs Wyróżniony - boczna kolumna

Dyplom Roku 2018

Dyplom Roku 2018

Jak co roku pragniemy aby idea rywalizacji o doroczną nagrodę Stowarzyszenia dotarła do jak najszerszego grona dyplomantów oraz promotorów.

Wybór prac do finału konkursu odbędzie się w trzech etapach wg następującego harmonogramu:

  • 18.12.2017 – Rozpoczęcie Etapu 1 – powołanie Komisji Kwalifikacyjnych na Wydziałach Architektury, rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń
  • 22.01.2018 - zakończenie przyjmowania zgłoszeń do konkursu na ręce Sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej
  • 12.02.2018 – Zakończenie Etapu 1
  • 21.02.2018 – Rozpoczęcie Etapu 2 – obrady Sadu konkursowego (siedziba SARP w Warszawie)
  • 05.03.2018 – Zakończenie Etapu 2 – podanie informacji o zakwalifikowanych pracach do Etapu 3
  • 05.04.2018 – Zakończenie Etapu 3 – prezentacja prac dyplomowych 25 uczestników Etapu 3 konkursu
  • 06.04.2018 – Uroczystość wręczania nagród i wyróżnień Laureatom konkursu Dyplom Roku 2018 odbędzie się w Gdańsku o godz. 16.00 (miejsce wydarzenia zostanie podane w terminie późniejszym)

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: gdansk@sarp.org.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: dyplom_roku@sarp.org.pl

Załączniki