Nekrolog

Odszedł od nas wieloletni Prezes Oddziału Wybrzeże SARP

Odszedł od nas wieloletni Prezes Oddziału Wybrzeże SARP

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi,

 arch. Konrada Pławińskiego

Człowieka wielce zasłużonego dla naszego Stowarzyszenia,

cieszącego się szacunkiem i uznaniem środowiska architektów,

znawcę prawa budowlanego,

Człowieka niezwykłej życzliwości i ciepła,

Honorowego Prezesa Oddziału Wybrzeże SARP

Prezesa Oddziału SARP Wybrzeże przez kolejnych pięć kadencji w latach 1994 – 2009,

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 20 lipca 2017 r. na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko w Gdańsku.

O godzinie 12:15 w Kaplicy Krematoryjnej odbędzie się nabożeństwo, wyprowadzenie z Kaplicy nastąpi o godzinie 13.00.
Załączniki