Aktualności Ogłoszenie Nekrolog

Odszedł od nas Kolega architekt

Odszedł od nas Kolega architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 15 sierpnia 2022 roku

odszedł od nas Kolega Architekt Zbigniew Waldemar Czekanowski

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 20 sierpnia 2022 r. na Cmentarzu Srebrzysko.

Wystawienie urny w Kaplicy przy bramie głównej o godz. 12:00

Odprowadzenie do miejsca pochówku o godz. 12:30

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku