Konkurs Aktualności Ogłoszenie

Politechnika Gdańska ogłosiła konkurs

Politechnika Gdańska ogłosiła konkurs

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji krajobrazowej i funkcjonalno-przestrzennej rozwoju Kampusu Politechniki Gdańskiej wraz z terenami przyległymi.

Termin składania prac konkursowych - do dnia 11.03 2019 r. do godz. 15:00.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej pod adresem:

https://dzp.pg.edu.pl/?a=s&poid=07242