Aktualności Nekrolog

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 16 października 2018 roku w wieku 97 lat

odeszła od nas Koleżanka architekt Danuta Weirowska

Członek SARP O/Wybrzeże od 1949 roku

wspominana jako architektka, która wniosła znaczący wkład w odbudowę powojenną Gdańska.

Gdańsk –Śródmieście Północ (jako główny projektant) , Gdańsk-Stare Przedmieście (Nagroda KBUA 1962r.), Kwidzyn-Stare Miasto (Nagroda KBUA 1961r.)- to nieliczne tematy którymi się zajmowała. Zawodowo związana była z Biurem Projektów “Miastoprojekt Gdańsk”,  gdzie jako urbanistka była autorem  lub współautorem wielu  trójmiejskich osiedli mieszkaniowych.  “....Wszystko zależy od sumienia i umiejętności  projektanta...”- mawiała.

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże w Gdańsku

Pożegnanie i uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 20 października 2018 r. o godzinie 12:30 w Kaplicy na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.