Aktualności Ogłoszenie Nekrolog

Odszedł od nas Kolega Architekt

Odszedł od nas Kolega Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 19 grudnia 2022 r. odszedł od nas arch. Henryk Włodarczyk.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 23 grudnia 2022 roku na Cmentarzu Perelachaise w Paryżu.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, w 1950 roku uzyskał dyplom. Następnie związał się z Biurem Projektów „Hydroprojekt”, gdzie został głównym specjalistą do spraw architektury, współprojektował Centrum Administracyjne Huty „Warszawa”. W 1964 r. emigrował do Francji, w 1973 r. założył własną pracownię architektoniczną. W 1978 r. otrzymał dyplom paryskiego Instytutu Urbanistyki. W tym samym roku został wybrany architektem Biblioteki Polskiej i piastował tę funkcję do 2000 r.. Wieloletni Prezes La Société des Architectes Polonais en France – Stowarzyszenia Architektów Polskich we Francji, które zostało założone w 1977 roku. Henryk Włodarczyk zaprojektował m.in. gmach Polskiego Konsulatu Generalnego oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu. Większość projektów Henryka Włodarczyka dotyczy przestrzeni zabytkowych, ich konserwacji i renowacji, modernizacji, a także adaptacji do nowych zastosowań.

Cześć Jego Pamięci!