Aktualności Ogłoszenie Nekrolog Wyrożniony

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Odeszła od nas Koleżanka Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 17 stycznia 2021 roku

odeszła od nas Koleżanka architekt Małgorzata Goździkowska

Wieloletnia Członkini SARP Oddział Wybrzeże.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 25 stycznia 2021 roku o godzinie 12:30 w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdyni ul. Armii Krajowej 26

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 25 stycznia 2021 r. o godzinie 14:30 na Cmentarzu w Pierwoszynie.

Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia

 w imieniu Koleżanek i Kolegów 

składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże.