Konkurs Aktualności Ogłoszenie

Uwaga! Zmiana terminu konkursu.

Uwaga! Zmiana terminu konkursu.

W związku z zaistniałą sytuacją, Stowarzyszenie Architektów Polskich wprowadza następujące zmiany w harmonogramie i zasadach konkursu o #DorocznąNagrodęSARP #DyplomRoku im. Zbyszka Zawistowskiego:

Termin zgłaszania prac do Komisji Konkursowych ulega zmianie – aktualny termin to 20kwietnia (poniedziałek) br. W przypadku trudności w kontaktach absolwent – promotor, dopuszcza się rekomendację promotora wyrażoną w mailu. Rekomendacja ta winna być skierowana na odpowiedni adres tj. w przypadku:

- zgłoszeń z uczelni - do Sekretarza Komisji Konkursowej - zgłoszeń indywidualnych – do odpowiedniego Biura Oddziału SARP