Rozstrzygniety

Konkurs SARP nr 972

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, działając
na zlecenie Gminy Wrocław, w imieniu i na rzecz której występuje
spółka Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., ogłasza Konkurs
urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie
koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia
Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu.

Regulamin wraz z załącznikami znajdą Państwo pod adresem: https://www.dropbox.com/sh/wdqel72pfkzrep1/AADukY6kADw5FRhIyOtlZla1a?dl=0