Ogłoszenie

ZAPRASZAMY na Debatę

ZAPRASZAMY na Debatę

30 października, godzina 17:00, SARP, Bractwo Św. Jerzego

Organizator: Miasto Gdańsk i Fundacja Urban Forms

Tematem spotkania będzie prezentacja dotychczasowej historii projektu wraz z jego genezą i dorobkiem oraz prezentacja tegorocznych projektów dekoracji. Omówione zostaną także zagadnienia techniczno organizacyjne związane z realizą projektu.

W drugiej części spotkania zapraszamy wszystkich gości do debaty z udziałem panelistów, gdzie dyskutować będziemy kierunki i wzory, którymi powinien podążać projekt nadawania artystycznych dekoracji kamienicom.

Paneliści:

- Agnieszka Kowalska - PWKZ

- Barbara Brzuskiewicz - koordynator projektu i konserwator zabytków w projekcie

- Paweł Wład. Kowalski - architekt, prezes SARP

- Profesor Jacek Zdybel - zaangażowany w projekt artysta, profesor ASP

- Jarosław Paczos - wiceprezes stowarzyszenia FRAG, jeden z pomysłodawców projektu.

Goście:

Piotr Grzelak,

Sławomir Kiszkurno,

Michał Szymański,

Teresa Latuszewska-Syrda

Moderatorzy: Paweł Mrozek i Aleksander Orłowski

Załączniki