Konkurs

KONKURS_Szczecin

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Przedmiotem organizowanego konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego, na odcinku pomiędzy Placem Zwycięstwa i Placem Szarych Szeregów w Szczecinie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie

Konkurs jest realizacyjny, otwarty, jednoetapowy/

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.szczecin.pl/konkursy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa dnia 13 lipca 2017 r. o godz. 15.00.

Termin składania prac konkursowych: do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 15.00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz prac konkursowych:

Urząd Miasta Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, pokój nr 271A

Plac Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin

Nagrodami w konkursie są:

I NAGRODA – 35 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych na podstawie pracy konkursowej.

II NAGRODA – 20 000,00 zł brutto

3 WYRÓŻNIENIA po 5 000,00 zł brutto.