Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs Aktualności Ogłoszenie Wyrożniony

Konkurs Dyplom Roku 2022

Konkurs Dyplom Roku 2022

Komisja Kwalifikacyjna O/Wybrzeże DOROCZNEJ NAGRODY STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH im. Zb. ZAWISTOWSKIEGO - DYPLOM ROKU 2022 nominuje do 2 etapu konkursu następujące prace:

W kolejności alfabetycznej:

Kinga Alba – tytuł pracy: NVISIBLE ARCHITEKTURE. Military base in an abandoned gravel pit in The Pomeranian District in Poland as a strengthening of NATO’s eastern flank. Promotor: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska

Kamil Cieszyński - Problematyka współpracy zespołów konferencyjno-sportowych i ich lokalizacji, koncepcja centrum kongresowego i zaplecza sportowego w sąsiedztwie Hali Olivii jako odpowiedź na optymalne zarządzanie obiektami o funkcjach łączonych. Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko

Natalia Domurat – tytuł pracy: Wykorzystanie geotermii w Islandii ze szczególnym uwzględnieniem kąpielisk geotermalnych. Kąpielisko geotermalne „ Bru yfir ana” wykorzystujące naturalny basen rzeki Reykjadalur. Promotor: dr inż. arch. Agnieszka Błażko

Yulia Klimuk – tytuł pracy: Humanizacja centralnej struktury Brześcia. Promotor: dr inż. arch. Magdalena Rembeza

Anna Kolasa – tytuł pracy: Na styku miasta i portu. Rewaloryzacja Molo Rybackiego wraz z adaptacją dawnych gdyńskich chłodni rybnych. Promotor: dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska

Oliwia Kozak – tytuł pracy: Zapewnienie podstawowego schronienia: tymczasowa architektura interwencyjna . Mosul- miejska strefa reintegracji. 

Promotor: dr hab. inż. arch. Robert Idem

Agnieszka Linda: tytuł pracy: Rebirth – Koncepcja rewitalizacji wyludniających się miast włoskich a polityka migracyjna i uchodźcza na przykładzie miasta Riace.

Promotor: dr inż. arch. Justyna Borucka; współpromotor dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska

Maja Mawusi – tytuł pracy: Zmienność funkcji jako czynnik wpływający na trwałość architektury. Znikający masterplan pomilitarnego kompleksu w Auderod, Dania.

Promotor: dr inż. arch. Monika Arczyńska

Agata Murawska – tytuł pracy: The problem of unwanted architectual heritage in post II World War Europe. Szczecin. Promotor: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska

Kamil Ostrowski - tytuł pracy: Gdyńska Galeria Sztuki „Portowa”.  Promotor: mgr inż. arch. Stanisław Dopierała

Jacek Rymaszewskitytuł pracy: Centralna dzielnica biznesowa Gdańska. Studium zagospodarowania centralnej części Dzielnicy Oliwa. 

Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorenz

Ireneusz Tackowiak – tytuł pracy: Współczesna architektura subsaharyjska dla tanzańskiej rodziny. Promotor: dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek, prof. nadzw.

Karolina Zimny – tytuł pracy: Zmiana formy jako czynnik zmienności funkcji. Promotor: dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska