Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs Aktualności Ogłoszenie Wyrożniony

"Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej" 2019

Jak co roku, Stowarzyszenie Architektów Węgierskich wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy „Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.
Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2018 i 2019.
 
 
Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do dnia 10 września 2019 do godz.14.30 na adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES
 
 
Zgłoszenia (w wersji elektronicznej – edytowalnej i papierowej) muszą zawierać:
 
Teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc:
·         Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni ·         Nazwę domu
·         Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
·         Legendę z opisem  pomieszczeń
 
Grafikę: ·         Plan budynku z ogrodem
·         Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
·         rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
·         przekrój w charakterystycznym miejscu ·         3-4-zdjęcia domu w formacie jpg
 
Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.