Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs Aktualności Ogłoszenie

Konkurs SARP 1030

Konkurs SARP 1030

UWAGA! PROCES ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU (SKŁADANIE WNIOSKÓW) NALEŻY PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĘ KONKURSOWĄ. (EPK).

Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania przestrzennego w Trzebiatowie Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie w zakresie opisanym w załącznikach nr 6 i 7 oraz na stronie internetowej - https://platformazakupowa.pl/transakcja/672512 Nagrody pieniężne (w łącznej kwocie 95 000 zł brutto): I Nagroda – 30 000 zł brutto II Nagroda – 20 000 zł brutto III Nagroda – 15 000 zł brutto 3 Wyróżnienia – 10 000 zł brutto każde

oraz zaproszenie Uczestnika Konkursu, którego Praca otrzymała I Nagrodę do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.
KALENDARIUM KONKURSOWE:
Ogłoszenie Konkursu: 12-10-2022 Termin udzielania wyjaśnień do Regulaminu: 09-11-2022 Termin składania wniosków: do 14-11-2022 (do godz.15:00) Termin inform. o dopuszczeniu do udziału w Konkursie: 28-11-2022 Termin ostateczny składania Prac: 28-01-2023
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej: 10-02-2023

link na FB:

https://www.facebook.com/photo?fbid=549430090518032&set=a.506663114794730