Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Nekrolog
Kondolencje