Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Aktualności Wydarzenie

Drużyna z Wybrzeża zbiera laury

Drużyna z Wybrzeża zbiera laury

Składam serdeczne podziękowania Koleżankom i Kolegom za wspaniałe przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu SARP im. Z. Zawistowskiego na DYPLOM ROKU 2018.
Dziękuję studentom Wydziału Architektury za ich zaangażowanie i pomoc w montażu i demontażu wystawy, w pracy sądu konkursowego i przy gali rozdania nagród.
Z wielką satysfakcją informuję, że przedstawiciele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Rady Prezesów przekazali mi list z podziękowaniami za przeprowadzenie konkursu na Politechnice Gdańskiej oraz obrad Zarządu Głównego oraz Rady Prezesów SARP w naszej siedzibie w Strzelnicy Św. Jerzego i w Złotej Bramie. Kopię listu publikujemy na naszej stronie i co istotne, jest to wyjątkowe wyróżnienie naszego Oddziału SARP "Wybrzeże" ponieważ, w takiej formie, oficjalnego listu SARP za pracę w stowarzyszeniu zrobiono po raz pierwszy.
Nasze działania spotkały się z nieukrywanym podziwem, gratulacjami i szacunkiem. Dziękuję za prace naszego biura: Pani Agnieszce Klekota i Hannie Bohdziewicz, szczególne podziękowania kieruję do kol. kol. Justyny Boruckiej i Marcina Poklewskiego-Koziełło za całość prac przy konkursie i przy obradach, oraz dla Wojtka Augustyniaka i Izy Burda za wsparcie przy konkursie na dyplom roku.
Dziękuje też kol. Joannie Wciorce-Konat za godną podziwu odpowiedzialną pracę sekretarza konkursu. Osobne podziękowania kieruję do Pani Dziekan prof. Lucyny Nyki za współpracę przy organizacji konkursu na Politechnice Gdańskiej, która rozbudziła aspiracje naszego stowarzyszenia do głębszego współdziałania z Wydziałem Architektury i zaszczepianiu idei bractwa architektonicznego pod egidą SARP wśród studentów. 
Paweł Wład Kowalski
Prezes Oddziału i Sędzia w Konkursie

Drużyna organizacyjna:

dr inż. arch. Justyna Borucka, WA PG, SARP O/Wybrzeże

mgr inż. arch. Marcin Poklewski-Koziełło, SARP O/Wybrzeże

pomagali:

zespół WA PG

dr inż. arch. Magdalena Rembeza, WA PG, Kurator wystawy

dr inż. arch. Izabela Burda, WA PG, SARP O. Wybrzeże

mgr inż. arch. Tomasz Żmijewski, WA PG,

mgr inż. arch. Robert Juchnievic, WA PG,

oraz

mgr inż. arch. Wojciech Augustyniak, SARP O.Wybrzeże 


  studenci WA PG:

stud arch. Maja Mawusi

stud arch. Iga Nowacka

stud arch. Oliwia Mamrot

stud arch. Szymon Kowalski

stud arch. Robert Nakielski

stud arch. Hanna Nawrocka

stud arch. Katarzyna Zdunek

stud arch. Paulina Jóźwik

stud arch. Agata Biernacik

stud arch. Marika Domozych

stud arch. Alicja Sikorska

stud arch. Miłosz Szłyk

stud arch. Patryk Kubacki