Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs Aktualności Ogłoszenie Wyrożniony

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zaprasza

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zaprasza

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza zaprasza do kolejnej edycji Konkursu Teoria i Stypendium Praktyka w nowej, świeżej odsłonie. Tym razem kierujemy wyobraźnię uczestników Stypendium Praktyka na tereny przemysłowe, a konkretnie na obszary dawnej Stoczni Gdańskiej w granicach dzielnicy Młode Miasto. Tam, na Waszą ingerencję twórczą czeka obszar tzw. zespołu hali i pochylni.

Przewidziano trzy etapy:
➡️ Etap I: Portfolio - na jego podstawie zostanie wyselekcjonowanych 18 uczestników zaproszonych do udziału na 2-dniowe stacjonarne „Warsztaty z Mentorem” organizowane w Gdańsku w dn. 26-27.03.2022 r. Tam uczestnicy pod czujnym okiem ekspertów będą opracowywać wstępną koncepcję ideową wspomnianego obszaru. Autorzy najlepszych trzech opracowań wybranych przez Jury, zostaną finalistami Konkursu i otrzymają 1-miesięczne stypendium.
➡️ Etap II: Dopracowanie trzech, wybranych w Etapie I koncepcji. Spośród złożonych koncepcji Jury w poszerzonym składzie wskaże jedną zwycięską pracę.
➡️ Etap III: Laureat, który otrzyma stypendium II stopnia przystąpi do dalszych prac nad zwycięskim projektem.
Więcej szczegółów oraz regulaminy obu konkursów znajdziecie pod linkiem:
Stypendium Praktyka: https://fundacja-sk.pl/regulamin-i-zalaczniki/
Konkurs Teoria: https://fundacja-sk.pl/konkurs-teoria/

Zapraszamy do udziału w obu Konkursach.