Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Aktualności Nekrolog Wyrożniony

Odszedł od nas Kolega Architekt

Odszedł od nas Kolega Architekt

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 12 marca 2021 roku

odszedł od nas Kolega architekt Jerzy Poklewski-Koziełło

Członek SARP od 1953 roku.

Wieloletni Członek Zarządu SARP Oddział Wybrzeże.

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Koleżanek i Kolegów składa Zarząd Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Wybrzeże.

Informację o terminie pogrzebu przekażemy w terminie późniejszym.