Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs Aktualności Ogłoszenie

Konkurs rekomendowany przez SARP NR 023/R/2022

Konkurs rekomendowany przez SARP NR 023/R/2022

Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w Konkursie dwuetapowym na koncepcję architektoniczną

wielorodzinnego budynku mieszkalnego o obniżonej energochłonności.

 Wybranych maksymalnie pięciu (5) Uczestników konkursu zostanie w ramach otrzymanych

maksymalnie pięciu (5) równorzędnych Nagród zaproszonych do negocjacji w trybie

zamówienia z wolnej ręki na opracowanie Koncepcji wielobranżowej, Projektu

architektoniczno-budowlanego i Projektu technicznego do wielokrotnego zastosowania.

 

Regulamin konkursu wraz z Załącznikami dostępne są na stronie internetowej Konkursu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-na-koncepcje-architektoniczna-wielorodzinnego-budynku-mieszkalnego-o-obnizonej-energochlonnosci