Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Aktualności Ogłoszenie Nekrolog

Kondolencje

Kondolencje

Drogiej Koleżance Justynie Boruckiej

Wiceprezes Zarządu SARP Oddziału Wybrzeże

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci Ojca

składa

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże