Stowarzyszenie
Architektow
Polskich oddział wybrzeże

Konkurs

Konkurs Polski Cement w Architekturze

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 21 organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP do dnia 18 września 2017 r. 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Załączniki