2.0 Członkowie

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:
  • projektowanie środowiskowe
  • Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Towarzystwo Urabanistów PolskichPolski Klub Ekologiczny