Hanna Olejniczak

Hanna Olejniczak

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Konserwacja zabytków Przygotowanie do egz wstęp na WAPG