Jakub Bladowski

Jakub Bladowski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznejArchitektura ewolucyjna
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów