Jan Kozłowski

Jan Kozłowski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura wnętrz
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów