Jerzy Poklewski-Koziełło

Jerzy Poklewski-Koziełło

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka