2.0 Członkowie

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura wnętrz
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka