Kazimierz Jarosz

Kazimierz Jarosz

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura użyteczności publicznej
  • Konserwacja zabytków
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów