Stanisław Michel

Stanisław Michel

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura sakralna
  • Konserwacja zabytków
  • Architektura wnętrz
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka, odbudowa zniszczonych historycznych miast
Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Izba Architektów