Tadeusz Chrzanowski

Tadeusz Chrzanowski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Konserwacja zabytków
  • Architektura krajobrazu