Tadeusz Rostkowski

Tadeusz Rostkowski

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

  • Izba Architektów
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa