Tadeusz Stasiński

Tadeusz Stasiński

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:

  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura sakralna
  • Konserwacja zabytków
  • Architektura wnętrz
  • Architektura krajobrazu

Przynależność do innych organizacji zawodowych:

  • Izba Architektów
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa