2.0 Członkowie

Obszar szczególnego zainteresowania w zakresie projektowania:
  • Architektura mieszkaniowa jednorodzinna
  • Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
  • Architektura użyteczności publicznej
  • Architektura przemysłowa
  • Architektura krajobrazu
  • Planowanie przestrzenne i urbanistyka
  • Przynależność do innych organizacji zawodowych:
  • Towarzystwo Urabanistów Polskich
  • Gdańskie Towarzystwo Naukowe