Rozstrzygniety

Uwaga NOWY ZAŁĄCZNIK B-3_Konkurs Wały Jagiellońskie 2/4, Gdańsk

Uwaga NOWY ZAŁĄCZNIK B-3_Konkurs Wały Jagiellońskie 2/4, Gdańsk

GDAŃSK, 01. 08. 2017

 Konkurs

NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO

ul. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 2/4, w GDAŃSKU, WOJ. POMORSKIE

objęty patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże” z siedzibą w Gdańsku, przy Targu Węglowym 27.

 POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK B-3 DO REGULAMINU KONKURSU

 W związku z zapisami §22 p.2 ppkt f Regulaminu

"wizualizacje nowoprojektowanego obiektu widocznego w ciągu pierzei całego kwartału od strony ul. Wały Jagiellońskie i Targu Węglowego w skali 1: 200, prezentujące walory estetyczne i kompozycję zabudowy. Obiekt wkomponować w aktualne zdjęcie (wykonane po ogłoszeniu konkursu) wykonane z poziomu człowieka (miejsca, z których należy wykonać zdjęcia są zaznaczone na załączniku mapowym B-3)”,

po otrzymaniu informacji od Uczestników, o nieprawidłowości w załączniku B-3, do Regulaminu, na którym nie są widoczne miejsca, z których należy wykonać zdjęcia do wizualizacji przy II etapie konkursu, Organizator konkursu publikuje na stronie www.gdansk.sarp.org.pl prawidłowy załącznik B-3.

Termin składania prac konkursowych II etapu Konkursu pozostaje bez zmian t.j. upływa w dniu 29.09.2017r. o godz. 15:00. 

Sekretarz Organizacyjny Konkursu

arch. Joanna Wciorka-Konat

 

Załączniki